Kamagra

ระยะเวลาที่ ไวอากร้า Kamagra จะอยู่ได้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ปริมาณ อายุ และสุขภาพโดยรวมเป็นเพียงปัจจัยบางส่วนที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของไวอากร้า Kamagra และอายุยืนสำหรับใครบางคน ปริมาณไวอากร้าที่น้อยกว่า (แนะนำสำหรับผู้สูงอายุ) หมายความว่ายาจะอยู่ได้ไม่นาน ปริมาณยาไวอากร้า  โดยเฉลี่ยคือ 25-100 มก. รับประทาน 30 ถึง 60 นาที หรือไม่เกินสี่ชั่วโมงก่อนมีกิจกรรมทางเพศ สำหรับผู้ใหญ่ที่อายุเกิน 65 ปี ปริมาณที่แนะนำคือ 25 มก. ผู้สูงอายุจำนวนมากมีการเผาผลาญที่ช้าลง ซึ่งหมายความว่าขนาดยาที่ต่ำกว่าอาจใช้เวลานานกว่าเมื่อเทียบกับผู้ที่มีอายุน้อยกว่าที่ได้รับยาขนาดเล็ก […]